Kontaktní formulář

Standard ČHP

Celková charakteristika

Nenáročný, odolný pes takové stavby těla, která umožňuje skloubení síly, rychlosti a vytrvalosti. Dobře osrstěný, bez problémů snáší rozdíly teplot klimatu střední Evropy. Kontrastní strakaté zbarvení umožňuje, že je dobře viditelný při práci v terénu v zimních i letních podmínkách.

Země původu

Česká republika

Upotřebení

Všestranný sportovní a pracovní pes, určený zejména pro horské a podhorské oblasti. Uplatňuje se např. jako pes tažný, pro závody psích zápřahů, záchranářský, lavinový, pastevecký i jako pes hlídací a rodinný společník.

Klasifikace dle FCI

Skupina 2. 2.2. psi dogovití 2.2.2. typ horský Zkouška z výkonu není požadována.

Historie

Plemeno vzniklo v roce 1977 zkřížením kanadského saňového psa z okolí Athabasky - Aljaška (plemeno neregistrované FCI) se slovenským čuvačem (FCI 142) a následným šlechtěním.

1.Celkový zjev

Dlouhosrstý strakatý pes s převislýma ušima, mírně obdélníkového až téměř kvadratického formátu těla, na vyšších nohách, pevné konstituce, bez známek lymfatičnosti nebo hrubosti.

2.Důležité proporce

Délka těla : výška v kohoutku 10 : 9,9 až 10 : 9

Hloubka hrudníku : výška v kohoutku 1 : 2,5

Délka nosního hřbetu : délka hlavy 1 : 2,2 až 1 : 2,4

3.Chování a povaha

Povaha přátelská, sebevědomá.

Temperament živý. Je dobře ovladatelný, schopný všestranného výcviku.

4.Hlava

Úměrná velikosti těla, správného pohlavního výrazu.

4.1. Mozkovna

Poměrně široká, ale její šířka je vždy o něco menší než délka, temeno spíš ploché, nepříliš klenuté. Linie temene a nosního hřbetu jsou divergentní. Stop ....... zřetelný, ale pozvolný.

Obličejová část Nosní houba-černá

Nosní partie  ... jen mírně kratší než lebeční, nepříliš hluboká, tupě zakončená. Nosní hřbet rovný, široký.

Pysky ...... silné, ale přiléhavé, nepřevislé. Koutky tlamy uzavřené. Pigmentace sytá.

Zuby ....... velké, skus pravidelný nůžkový. Přípustný je i klešťový skus. Počet řezáků úplný.

Oči ......... středně velké, oválného tvaru, vodorovně uložené, hnědé až tmavohnědé, mírného výrazu. Okraje očních víček sytě pigmentované.

Uši .......... vysoko a široko od sebe nasazené, se širokým úponem, převislé, trojúhelníkovitého tvaru. Poměrně velké, při natažení dosahují ke koutkům tlamy. Předním okrajem přiléhají ke skráním, zadní okraj, zejména v afektu, odstává.

5.Krk

Středně dlouhý, poměrně silný, dobře osvalený, nesený šikmo přibližně v úhlu 45°. Kůže silná, ale bez laloku. Osrstění velmi husté.

6.Trup

Kohoutek ........ zřetelný.

Hřbet ..... rovný, pevný.

Bedra ..... pevná, svalnatá, krátká.

Záď ......... zaoblená, její nejvyšší bod leží ve stejné výšce jako kohoutek. Může být i lehce přestavěná.

Předhrudí ........ dobře vyvinuté, ale ne přehnané široké.

Hrudník .. oválného průřezu, dlouhý. Spodní linií dosahuje k loktům, ale ne níže.

Břicho .... mírně vtažené.

Ocas ....... nasazený v linii zádě, dosahuje k hlezennímu kloubu. Je bohatě osrstěný. V klidu nesený svisle dolů nebo mírně prohnutý a v pohybu a v afektu srpovitě nad linií hřbetu.

7.Končetiny

7.1. Hrudní končetiny

Rovné a silné, rovnoběžně a středně daleko od sebe postavené.

Lokty ...... směřují přesně dozadu.

Záprstí .... pružné, ale ne měkké.

Tlapky .... oválného tvaru, velké, uzavřené. Prsty silné, klenuté.

7.2. Pánevní končetiny

Silné, dobře osvalené. Při pohledu zezadu rovnoběžné a středně daleko od sebe postavené. Přiměřeně zaúhlené, bez extrémů jedním či druhým směrem.

Nárt ....... silný, krátký, kolmý.

Tlapky .... stejného tvaru jako u hrudních končetin, směřují přesně kupředu. Páté prsty, případně i šesté prsty nejsou vadou.

 1. Pohyb

Prostorný, vytrvalý, bez známek těžkopádnosti.

 1. Kůže

Silná, ale pružná, bez záhybů.

10.Osrstění

10.1. Srst

Dlouhá, délka srsti na hřbetě do 10 cm, na zadní straně stehen a na ocase mírně delší. Je rovná, hustá, uzavřená, v zimě s bohatou podsadou. Břicho je rovněž dobře osrstěné. Na hlavě a předních stranách končetin je srst krátká.

10.2. Zbarvení

Je vždy strakaté – barevné plotny na čistě bílém podkladě. Barva ploten může být libovolná. Hlava je zbarvena celá nebo s bílou lysinou. Plotny na trupu mohou být rozmístěny jakkoliv nepravidelně. Na trupu musí být minimálně jedna malá plotna.

Plášťové zbarvení je méně žádoucí, ale přípustné, pokud je plášť zřetelně přerušen bílou barvou alespoň na krku (límec) nebo na bedrech. Na bílém podkladě se někdy objevuje tečkování, které lze tolerovat, pokud neruší celkový dojem kontrastu ploten a podkladu.

Jestliže je pes po stránce morfologické mimořádně kvalitní, lze nedostatky ve zbarvení tolerovat (pokud se nejedná o vady vylučující) a zadat i nejvyšší tituly.

11.Výška a hmotnost

11.1. Výška v kohoutku psi 60 – 70 cm, feny 56 – 66 cm

11.2. Hmotnost – orientačně psi 30 – 40 kg, feny 26 – 36 kg

12.Vady

Vše, co snižuje všestranné využití psa a co je na překážku jeho dobré pohyblivosti, obratnosti, vytrvalosti a odolnosti. Všechny odchylky od standardu jsou posuzovány jako vada a hodnoceny podle míry jejich vyjádření.

13.Vylučující vady

 • agresivita nebo kousavost z bázlivosti
 • barva nosní houby jiná než černá
 • jiný skus než nůžkový, klešťový nebo těsný klešťový
 • výrazná chudozubost (chybí více než 3 zuby)
 • zcela bílá barva bez barevných znaků
 • jedinci, kteří nemají obě oči umístěny v barevné skvrně
 • jakákoliv anatomická znetvoření nebo známky oslabeného zdraví
 • kryptorchismus
 • DKK 3/3 nebo x/3, 3/x

Nabídka štěňat

Chovatelská stanice Jakubská hůrka nabízí štěňata (pejsky) českého horského psa po výborných rodičích.

Matka: Aranka Dobrá volba - český šampion + CAC, BOB, BOS, sportovně vedena (podloženo certifikátem pracovní třídy), 2x účastnice Šediváčkova longu, DKK 0/0.

Otec: Fram Jakubská hůrka je typický představitel plemene, sportovně veden, DKK 0/0

Štěňátka se narodila 23.4.2023. K odběru budou v druhé polovině června. Při odběru budou řádně odčervena, očkována a čipovaná.

Více informací na tel.:724 259 929 nebo 720 263 064.

Nezávazná návštěva po domluvě možná.

Otec:

Matka:

Bonitační řád

Bonitační řád Klubu českého horského psa II. vydání

I. Úvodní ustanovení
1. Bonitační řád Klubu českého horského psa (dále jen KČHP) obsahuje jednotné pokyny pro organizování bonitací a stanovuje podmínky a kritéria pro chovnou způsobilost psů plemene český horský pes (dále jen ČHP)
2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností.
3. Absolvování bonitace je v KČHP základní podmínkou pro zařazení psa/feny do seznamu chovných jedinců.
4. Bonitace ČHP v KČHP organizačně zajišťuje chovatelská komise, která zodpovídá za jejich řádné provedení a uchovnění ČHP dle platného Zápisního řádu KČHP a Podmínek zařazování českých horských psů do chovu.

II. Bonitační komise
1. Bonitační komise musí být vždy 3-členná ve složení: delegovaný rozhodčí exteriéru s aprobací pro ČHP + 2 členové KČHP
2. Za KČHP jsou členy bonitační komise členové chovatelské komise KČHP. Ve výjimečném případě, kdy není přítomen druhý člen chovatelské komise, může jej nahradit přítomný člen výboru KČHP. V tom případě musí bonitační komise o této změně složení bonitační komise na nejbližším jednání výboru informovat.
3. Členy bonitační komise za KČHP i rozhodčího pro danou bonitaci navrhuje a zajišťuje poradce chovu KČHP.
4. Předsedou bonitační komise je poradce chovu, pokud není bonitace přítomen, určí za sebe předem náhradu.
5. Členem bonitační komise nesmí být majitel bonitovaného psa/feny.
6. Bonitační komisi mohou při bonitaci pomáhat (měření, zakreslování skvrn apod.) 1-2 předem určení pomocníci z členů chovatelské komise nebo výboru.

III. Bonitovaný jedinec
1. Minimální věková hranice psa/feny pro absolvování bonitace je 12 měsíců dosažených v den konání bonitace.
2. Bonitační komise je oprávněna odmítnout posoudit jedince, který je ve špatné kondici (hubený nebo přetloustlý), špinavý, zanedbaný nebo zahmyzený. Je rovněž oprávněna vyloučit z posuzování jedince, jehož chování brání prohlídce zubů, varlat, provedení řádného přeměření a který je agresivní nebo extrémně bázlivý. V tomto případě se bonitační poplatek nevrací.
3. Importované jedince zapsané v plemenné knize ČMKU je majitel povinen předvést k posouzení i tehdy, je-li dovezený jedinec chovný v zemi odkud byl vyvezen. 4. Na bonitaci přihlašuje majitel psa/fenu u poradce chovu ve stanoveném termínu.
5. K bonitaci nejsou připuštěni jedinci, kteří ke dni bonitace nesplnili podmínku účasti na klubové nebo speciální výstavě pořádané KČHP, minimálně ve věku 15 měsíců dosažených nejdříve v den konání výstavy. Absolvování výstavy se dokládá posudkovým listem.
6. V případě, že klub z objektivních příčin neuspořádá v předcházejících 15 měsících klubovou ani speciální výstavu, odpadá pro bonitované jedince starší 24 měsíců podmínka předvedení na výstavě podle bodu III., odst. 5 tohoto řádu.

IV. Bonitace
1. Bonitaci pořádá KČHP minimálně 2x ročně. V případě potřeby mohou být uspořádány i další bonitace.
2. Bonitace se koná ve vyznačeném prostoru pouze za přítomnosti bonitační komise, s případnými pomocníky podle bodu II.,6. tohoto řádu. Dále je přítomen majitel psa/feny (nebo jeho zástupce), který si může vzít pomocníka pro předvedení. Nikdo další nemá do vymezeného prostoru přístup.
3. Za bonitaci platí majitel psa/feny poplatek ve výši stanovené výborem KČHP.
4. Z bonitace každého jedince se pořizuje zápis formou vyplnění bodované bonitační karty, který podepisují všichni členové bonitační komise a majitel bonitovaného psa/feny. Originál bonitační karty obdrží majitel, kopii zakládá klub.
5. Bonitovaný jedinec musí být před bonitací prokazatelně identifikován (tetovací číslo, číslo transpondéru)
6. Z chovu jsou vyloučeni jedinci, u kterých se vyskytla vylučující vada uvedená v Podmínkách zařazení ČHP do chovu, které jsou součástí Zápisního řádu KČHP nebo součet bodů na bonitační kartě je vyšší než 20.
7. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitační karty a do průkazu původu, a to:
- chovný = splňuje podmínky pro zařazení do chovu podle Zápisního i Bonitačního řádu
KČHP
- nechovný = nesplňuje podmínky pro zařazení do chovu podle Zápisního i Bonitačního řádu KČHP.
8. V závažných a odůvodněných případech může bonitační komise posouzení odložit. V takovém případě nemusí majitel platit nový bonitační poplatek 9. Výbor klubu je oprávněn nařídit opakování bonitace, a to zejména:
- v případě nedodržení Bonitačního řádu KČHP
- v případě nedodržení Zápisního řádu ČMKU a KČHP a jejich doplňujících ustanovení
- v případě oprávněné pochybnosti o identitě bonitovaného jedince
10. Chovatelská komise KČHP je povinna včas informovat v klubovém zpravodaji, nebo na internetových stánkách KČHP nebo prostřednictvím e-mailu své členy o místu a datu pořádání bonitací a umožnit jim tak účast. Dojde-li z vážných a odůvodněných příčin ke změně místa nebo termínu bonitace, kterou již nelze v klubovém zpravodaji zveřejnit, je možno o změně informovat na internetových stánkách KČHP nebo rozeslaným e-mailem, a to nejpozději 2 týdny před termínem bonitace.

V. Odvolání proti výsledku bonitace
1. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace, a to doporučeným dopisem, kde uvede důvody svého odvolání. Odvolání má odkladný účinek. 2. Vyhoví-li výbor klubu takovému odvolání, bude bonitace opakována za přítomnosti bonitační komise v jiném složení. Rozhodnutí této komise je konečné a bez možnosti odvolání.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tento bonitační řád byl schválen členskou schůzí dne 12.9.2021 s okamžitou platností.
2. V případě potřeby může být tento bonitační řád měněn nebo doplněn. Případné změny a doplňky navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze.

Prvního ČHP jsme si pořídili, když mi bylo deset let. Byl to můj první vlastní pes, kterého mi koupil můj táta. Fenečku jsme si vybrali v chovatelské stanici, která od nás byla dost daleko, až v Bohumíně. Když jsme si naši malou Grace vezli domů byla to maličká, chlupatá a něžná kulička. Tím začala naše cesta s Českým horským psem, z prvniho vrhu jsme si nechali jednu fenku a naše smečka se začala pomalu rozrůstat.
Proč jsme se rozhodli pokračovat právě s ČHP? Čím nás toto plemene zaujalo natolik, aby se stalo naším hlavním plemenem? Jde o poměrně mladé a ne zcela známé plemeno, které mě neustále něčím překvapuje. Když jsem byla malá bylo mým snem závodit se psím spřežením a to mi zůstalo dodnes. Trénink jsme zahájili na psích výstavách, což je dobré prostředí pro socializaci, protože se na jednom místě sejdou stovky psů se svými majiteli.
Se psi vyrůstám už od malička a tak si život bez psa nedokážu představit. Před českým horským psem jsme doma měli smečku novofundlandských psů. Ale já pro splnění svého snu potřebovala jiné, trochu více všestranné plemeno, které by vydrželo práci ve spřežení, ale bylo stále dobrým rodinným psem. A tak byl ČHP jasnou volbou. Naše smečka se postupně rozrůstala. Po čase jsme si pořídili další dvě feny Arku a Sárí. ČHP je velice věrné plemeno, které dokáže ochránit rodinu, ale zároveň s velkým nadšením a láskou přivítá vaše známé. Když se dostanete do nebezpečí čechohorák za vás bude ochotný položit i život. To mohu potvrdit z vlastní́ zkušenosti. Jednou se mě pokoušel obtěžovat opilec, naštěstí jsem sebou měla jednu z našich fen, která vycítila můj strach, postavila se přede mě, a jeji postoj a vyceněne zuby jasně určily kdo je panem situace Muž se raději vzdálil a dále mě už neobtěžoval.
ČHP má obrovské srdce pro rodinu, ve které žije, a dokáže s ní vykonávat jakékoliv aktivity. Ať už jde o běh-canicross, záchranářinu, agility nebo i canisterapii. Je to prostě univerzální plemeno, které je nejraději když je se svým pánem. Já sama českého horského psa používám v tahu. Mám doma ale i hendikepovaného bratra a k němu se umí naše feny chovat velice opatrně a něžně. S čechohorákem se nemusíte bát ani dlouhých tratí, pokud zvolíte správný trénink. Já sama začínala na krátkých tratích tzv. sprintech, jde o tratě do 10km. Teď závodíme na midových a longových tratich.. Co nevydají v rychlosti dotáhnou ve vytrvalosti. Vše dělají srdcem. A nikdy vás na trati nezradí. Každý sport se psem je hlavně o vzájemném spojení a důvěře člověka a psa. S čechohorákem možná nedosáhnete na vítězné příčky, za to ale získáte parťáka pro život, takového který vás nikdy nezradí. A když mu budete věnovat svůj čas a především lásku, vrátí vám vše tisíckrát silněji nazpět. Pokud tedy chcete milujícího společníka, ochránce a sportovce s velkým srdcem Český horský pes je tutovka. Já už bych neměnila.

Před několika měsíci mi volala poradkyně chovu ČHP Blanka Svobodová a nabídla mi svoji chovnou stanici Jakubská hůrka. Nehodlá v chovu pokračovat, ale byla by ráda, kdyby její chovná stanice nezanikla. Tato pocta mě velice překvapila, vím že je to i veliký závazek. Vše jsem si promyslela a její nabídku přijala. Doufám, že stanici a chov povedu tak jak by ji vedla Blanka. Tímto jí velice děkuji.

Často jsem přemýšlela, že v chovu a udržení mezinárodně chráněné chovatelské stanice Jakubská hůrka nemám pokračovatele a po poradě i zjištění možností jsem proto nabídla svou CHS přenechat Sandře Hutařové.
Sandru znám již několik let a pamatuji si ji jako začínající závodnici na podzimních i zimních závodech. Obdivuji její trpělivost, cílevědomost i nasazení, se kterým přistupuje ke všem psím aktivitám i samotnému závodění se spřežením ČHP. Zároveň pomáhá při odchovech jejího otce, který vlastní chovatelskou stanici Severozápadní cesta. Svoji CHS bych tak konečně předala někomu, kdo bude s čechohoráčky pokračovat nejen v chovu, ale i v mushingu a dalších závodních aktivitách, tak jak bylo zvykem na Jakubské hůrce.
Sandra moji nabídku přijala a tak bude Jakubská hůrka pokračovat v aktivitách a práci, pro kterou byla pře jednadvaceti lety založena.
Sandře moc děkuji a přeji jí mnoho krásných zážitků a úspěchů na závodech psích spřežení a v samotném odchovu dalších čechohoráčků pod chovatelskou stanicí Jakubská hůrka založenou v roce 1999.
Blanka Svobodová